coronavirus, © Pixabay© Pixabay

Met de 11e Corona Controleverordening (11e CoBeLVO) heeft de deelstaatregering van Rijnland-Palts besloten om verdere versoepelingsmaatregelen te nemen die in acht moeten worden genomen bij een verblijf in Ingelheim am Rhein. Hieronder hebben we de belangrijkste wijzigingen samengevat die vanaf 16 september 2020 van toepassing zullen zijn:

Update van de afstandsregeling voor vaste zitplaatsen

Sectie 1, lid 2 Clausule 4: In faciliteiten met vaste zitplaatsen of een vaste zitindeling kan de minimumafstand tussen mensen worden gehandhaafd door een vrije stoel te hebben tussen elke stoel binnen een rij en voor en achter elke stoel als de stoelen op een persoonlijke manier zijn toegewezen en dit door de exploitant van de voorziening is gedocumenteerd.

Vermindering van het aantal mensen, ook in baden en thermale baden

§ 1 (7): Voor zover in deze verordening een persoonsgrens is bepaald, moet het aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig is, worden beperkt tot één persoon per 5 vierkante meter verkoop- of bezoekersoppervlak (persoonsgrens). Dit geldt ook voor het gebruik van zwembaden en speelbaden, zwemmeren of soortgelijke aanbiedingen (artikel 10, lid 2)

Buitenevenementen voor maximaal 500 personen

§ 2 (2): Buitenevenementen zijn toegestaan met maximaal 500 personen tegelijk, rekening houdend met de algemene beschermingsmaatregelen. Evenementen in gesloten ruimtes tot 250 personen

§ 2 (3): Evenementen in gesloten ruimtes zijn toegestaan met maximaal 250 personen tegelijkertijd aanwezig, rekening houdend met de algemene beschermingsmaatregelen. Bezetting van vaste ruimtecapaciteiten met vrijstelling tot 10%

§ 2 (7): Indien faciliteiten of kamers met beschikbare ruimte, tribunes of zaalcapaciteit worden gebruikt voor evenementen, kunnen de numerieke limieten van de personen die tegelijkertijd aanwezig zijn, geregeld in de leden 2 en 3 onder de voorwaarden van zin 1 door het verlenen van een speciale vergunning tot een regellimiet van 10% H. het op de evenementlocatie beschikbare vaste podium of ruimte wordt overschreden indien het een evenement betreft waarbij de deelnemers vaste plekken hebben die ze tijdens het evenement voor maximaal korte periodes verlaten.

Jaarmarkten, speciale markten, kerstmarkten - speciale formaten voor kerstmarkten zijn vereist

Artikel 5 (2): Het verbod op kermissen, volksfeesten en soortgelijke voorzieningen (artikel 4 nr. 2) heeft geen betrekking op de geïsoleerde installatie van mobiele voorzieningen buitenshuis, die verspreid zijn over een groter gebied en die goederen verkopen die gewoonlijk op speciale markten staan of jaarlijkse markten, in het bijzonder kerstmarkten, of amusementsactiviteiten als showman of showman-type volgens sectie 6 (3) van de staatswet op beurzen, tentoonstellingen en markten van 3 april 2014 (GVBl. p. 40, BS 711-10) in van de momenteel geldige versie, in het bijzonder ritten. Deze aanbiedingen zijn toegestaan met inachtneming van de algemene beschermingsmaatregelen.

Bij het uitvoeren van deze evenementen moeten de algemene beschermingsmaatregelen in acht worden genomen, er moet een hygiëneconcept worden ingediend!

Hotelindustrie: geen reserverings- en registratievereisten meer

§ 8 (2): De zin wordt weggelaten: er is een reserverings- of registratieplicht. Er is nog steeds de verplichting om contacten op te nemen

Binnenkomst uit risicogebieden (ongewijzigd)

§ 19 : Het betreden van risicozones moet in acht worden genomen!

De quarantainemaatregelen (artikel 19 leden 1 tot en met 3) zijn van toepassing op inzendingen uit risicogebieden in het buitenland en in Duitsland (artikel 19, lid 4 en 5).

Uitzonderingen op de quarantainemaatregelen

Artikel 20 (2): De verplichting om te scheiden in overeenstemming met artikel 19 (1) is niet van toepassing op personen die een medische verklaring in het Duits of Engels hebben die bevestigt dat er geen aanwijzingen zijn voor een infectie met het coronavirus SARS CoV-2 is aanwezig, […] en is uitgevoerd maximaal 48 uur voor inwerkingtreding van deze verordening.

Nieuw: belangrijke zaken ...

Toon op kaart

Contactgegevens:

Tourist-Information

Binger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

Tel: +49 6132 710 009 200
E-Mail: touristinformation(at)ikum-ingelheim.de

Contactgegevens:

Tourist-Information

Binger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

Tel: +49 6132 710 009 200
E-Mail: touristinformation(at)ikum-ingelheim.de

Ingelheim biedt nog veel meer

Evenementen & Wijnfestivals

terug

Evenementen & Wijnfestivals