Het hart van wijnplezier in de rode wijnstad Ingelheim am Rhein, bekroond door GREAT WINE CAPITAL. In het gebouw zelf is er een "Rheinhessen EXCELLENT - Vinothek", de toeristische informatie en een restaurant., © Heike Rost© Heike Rost

Gegevensbescherming

§ 1 Principe en toewijding aan gegevensbescherming

1) Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor IKuM - Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH en bepaalt in belangrijke mate onze acties.

2) De internetpagina's van IKuM - Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH kunnen worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.

3) Als een persoon gebruik wil maken van diensten via de internetpagina's (bijv.registratie om deel te nemen aan evenementen, onderhoud van zijn eigen gegevens, bestellen van brochures, boeken van hotelkamers), kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, zoals dit kan worden gedaan voor de Het verlenen van de dienst is vereist.

4) Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokken persoon.

5) De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, aanhef, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam of telefoon- / faxnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de eisen voor de IKuM - Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH toepasselijke landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften.

6) Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

7) Als verwerkingsverantwoordelijke heeft IKuM - Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH uitgebreide technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming mogelijk te maken van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Desalniettemin kunnen gegevensoverdrachten via internet over het algemeen beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of fax.

§ 2 Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van IKuM - Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen van tevoren uitleggen. We gebruiken de volgende termen in deze gegevensbeschermingsverklaring:

1) Verwerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

2) betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

3) koekjes

Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

4) Ten derde

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker.

5) ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoek op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden niet als ontvangers beschouwd.

6) beperking van de verwerking

De beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens ...

Ingelheim biedt nog veel meer

Evenementen & Wijnfestivals

terug

Evenementen & Wijnfestivals
Gastronomie

terug

Gastronomie
Wijnbouwers & Wineries

terug

Wijnbouwers & Wineries
Onze Service Contact:

Heeft u hulp nodig bij een boeking? Wij helpen u graag!

06132/710 009 200Of gewoon per e-mailtouristinformation@ikum-ingelheim.de